TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZAPRASZA NA SYMPOZJUM W TROSCE O MIŁOŚĆ 12-13.03.2010 Warszawa

MIEJSCE SYMPOZJUM

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WARSZAWA
Aula Jana Pawła II
ul. Dewajtis 5
Warszawa

PROGRAM

Piątek 12 marca
10.30 Rozpoczęcie ks. prof. Ryszard Rumianek – Rektor UKSW
Wprowadzenie ks. prof. Jan Krokos
Wręczenie medalu Fides et Ratio S. Prof. Zofii Zdybickiej przez Ks. Kard. Józefa Glempa – Prymasa-Seniora
Jan Paweł II o miłości – S. prof. Zofia Zdybicka (KUL, Lublin)
11.00 Czy można nakazać miłość? Interpretacja F. Rosenzweiga – ks. prof. dr hab. Maciej Bała (UKSW, Warszawa)
Miłość a przyjaźń – prof. Teresa Grabińska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Miłość w prawdzie - encyklika Benedykta XVI – dr Irena Grochowska (UKSW, Warszawa)
12.00 Pedagogia miłości – dr Witold Starnawski (UKSW, Warszawa)
Egoizm czy altruizm – dr Małgorzata Boużyk (UKSW, Warszawa)
Miłość jako najpełniejszy sposób wyrażania samego siebie –
dr Maria Jankowska (APS, Warszawa)
Dyskusja
13.00 - 14.00 - obiad
14.00 Przebaczenie i pojednanie w relacjach miłości – prof. dr hab. Maria Ryś (UKSW, Warszawa)
Miłość wobec różnic kulturowych - dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Obecność największym darem miłości – mgr Ewa Bednarkiewcz (Towarzystwo Fundacji Jana Pawła II, Warszawa)
15.00 - 15.30 – przerwa na kawę
15.30 Miłość zawsze i wszędzie - credo pedagogiczne Matki Elżbiety Czackiej– dr Józef Placha (UKSW, Warszawa)
Miłość Matki Teresy z Kalkuty – dr Małgorzata Żurakowska (KUL, Lublin)
Służą Miłości, niosą Miłość – mgr Maria Wilczek (Fundacja Ks. Pasierba, Warszawa)
16.30 Służba Miłości w życiu wielkich kapłanów – mgr Anna Pietraszek (reżyser, Warszawa)
O miłości do Boga, aż do męczeńskiej śmierci. Cud kwiatowy św. Doroty. Obraz Hansa Baldunga Griena – dr Małgorzata Wrześniak (UKSW, Warszawa)
Dyskusja
Koncert i Film Anny Pietraszek pt. Świadek

Sobota 13 marca
Godz. 9.00 Msza Św. w Kościele na Bielanach
pod przewodnictwem Ks. Abpa Kazimierza Nycza
Godz. 10.15
10.15 Wiara, Nadzieja i Miłość. Z nich zaś największa jest Miłość
Ks. Abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Istota relacji miłości małżeńskiej – Ks. Abp Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej
Miłość nie jest kochana! – ks. dr Marek Dziewiecki (UKSW, Warszawa)
Seks czy miłość? – ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński (UKSW, Warszawa)
11.30 – przerwa na kawę
12.00 – KONCERT – tryptyk
12.30 Dlaczego zgubiliśmy w miłości to co najważniejsze?
ks. dr Władysław Szewczyk (UKSW, Warszawa)
Porozmawiać z miłością o małżeńskiej miłości – dr Jacek Pulikowski (Politechnika Poznańska, Duszpasterstwo Rodzin, Poznań)
Miłość chroni życie od poczęcia – dr Antoni Zięba (Politechnika Krakowska, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków)
13.30 – 14.30 - obiad
14.30 Potrzeba ochrony miłości małżeńskiej i rodzicielskiej
dr Urszula Dudziak (KUL, Lublin)
Szansa dla utraconej miłości - mgr Małgorzata Walaszczyk (Duszpasterstwo Rodzin, Warszawa)
Niekochane pokolenie - prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (UW, Warszawa)
15.30 Miłość i jej wyzwania na drodze wychowania – dr Wiesław Poleszak (UMCS, Lublin)
Potrzeba wychowania do miłości – mgr Teresa Król (Wychowawca, Kraków)
16.15 - 16.45 – przerwa na kawę
Budować cywilizację miłości
16.45 Wspierać małżonków w ich rozwoju - Akademia Rodziny –
mgr Mirosława Kwas, dr Paweł Kwas (Warszawa)
Służyć potrzebującym – adopcja dzieci z FAS – P. Liszczowie (Toruń)
Służyć odrzuconym bezdomnym – dr Bogdan Włodawiec (Warszawa)
Otaczać troską nieuleczalnie chorych – ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn (Tarnów, Limanowa)
Pokochać narkomana – dr Joanna Łukjaniuk (Warszawa)
Służyć umierającym – prof. dr hab. Anna Doboszyńska (Warszawa)
Dyskusja i podsumowanie obrad
ORGANIZATORZY: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW, Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Więcej na stronie TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO FIDES ET RATIO >>