Zaproszenie na sympozjum: Edukacja seksualna, ale jaka? - Kraków, dnia 12 maja 2012 r.

Wobec trwającej obecnie społecznej dyskusji, wielu kontrowersji oraz mitów narosłych wokół edukacji seksualnej we współczesnej szkole Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizują sympozjum naukowe dotyczące powyższej problematyki.

Kilkunastoletnie doświadczenia polskiej szkoły w zakresie wychowania prorodzinnego wymagają szerszego zaprezentowania wyników na tle krajów europejskich oraz wytyczenia kierunku dalszych działań.

Zapraszamy do udziału w tej ważnej dla wychowania debacie.

Program:
10.00-10.15 - dr inż. Antoni Zięba, Otwarcie Sympozjum
10.15-10.40 - prof. dr hab. inż. Mirosław Handke, Reforma edukacji i wdrożenie zajęć "wychowanie do życia w rodzinie"
10.40-12.00 - Gabriele Kuby (Niemcy), Doświadczenia permisywnej edukacji seksualnej w Niemczech i Szwajcarii
12.00-12.30 - dr Krystyna Kluz, Edukacja seksualna w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
12.30-13.00 - przerwa na kawę, herbatę
13.00-13.20 - senator Zbigniew Cichoń, Rodzice wychowawcami swoich dzieci w prawie polskim, UE i dokumentach międzynarodowych
13.20-14.10 - Teresa Król, Młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie
14.10-14.40 - Janina Dziedzina, Maria Rzadkosz, Przykłady dobrej praktyki zajęć \"wychowanie do życia w rodzinie\"
14.40-15.00 - Dyskusja
15.00-15.10 - dr inż. Antoni Zięba, Zakończenie Sympozjum


Miejsce:
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Collegium Medicum UJ, ul. Św. Łazarza 16, Kraków

Odpłatność konferencyjna 20 zł (materiały, poczęstunek). Powyższą kwotę należy wpłacić do 8 maja br.

W CZASIE KONFERENCJI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU POZYCJI WYDAWNICTWA RUBIKON
ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO!!!

Aby wziąć udział w sympozjum, należy zarejestrować się na stronie organizatora>>