Konferencja "Seksualność a wychowanie gimnazjalistów" - 17.01.2012 Piekary k. Krakowa

Zapraszamy do udziału w konferencji profilaktycznej „Seksualność a wychowanie gimnazjalistów”

Termin i miejsce: 17 stycznia 2012 r. (wtorek), LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”, Piekary k/Krakowa

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 13.01.2012 (piątek) na adres email: radosnakonferencja@gmail.com

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Prelegenci:
1) Red. Teresa Król

Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Wychowawca”, wieloletni doradca metodyczny i konsultant ds. wychowania do życia w rodzinie.
Redaktor i współautorka programów nauczania, podręczników i scenariuszy zajęć wychowania do życia w rodzinie. Współautorka scenariuszy filmowych „Wędrując ku dorosłości” – serii filmów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych wychowania seksualnego i prorodzinnego.

2) Ks. Marek Dziewiecki

Duszpasterz, doktor psychologii, ekspert Ministerstwa Edukacji z zakresu przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Doktorat z nauk o wychowaniu uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie w 1988 r. Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Autor kilkunastu książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. Stały współpracownik kwartalnika „eSPe”. Od 1999 r. pełni funkcję krajowego duszpasterza powołań, a od 2003 r. funkcję wicedyrektora Europejskiego Centrum Powołań. Dyrektor radomskiego telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc” (od 2000 r.).

Tematy wystąpień:

9:15-10:00 Seksualność: demaskowanie zagrożeń w życiu nastolatków”, ks. Marek Dziewiecki,
11:15-12:00 Od popędu do miłości, ks. Marek Dziewiecki,
12:15-13:00 Edukacja seksualna a wychowanie prorodzinne, red. Teresa Król,
13:45-14:30 Od czystości przedmałżeńskiej do wierności w małżeństwie, ks. Marek Dziewiecki,


Dojazd do Centrum Edukacyjnego w Piekarach:
1) Z Krakowa (przystanek Salwator):
– MPK nr 229 lub 259
– przewoźnik prywatny: Mal-Bus
2) Z obwodnicy A4: zjazd węzłem Mirowskim w stronę przeciwną do centrum Krakowa