Konferencja Profilaktyczna pt. Profilaktyka zintegrowana – teoria i praktyka zapobiegania problemom młodzieży" - 28 września 2010 r. - KRAKÓW

Zapraszamy do pobierania materiałów z konferencji.

Streszczenia wystąpień w plikach doc i pdf.

Krzysztof A. Wojcieszek - Podstawy etyczne profilaktyki »

Marek Babik - Zachowanie seksualne uczniów na terenie szkoły. Jak reagować? »

Szymon Grzelak - Program Archipelag Skarbów »

Pełne wystąpienia w plikach mp3.

Powitanie »

Krzysztof Wojcieszek Podstawy etyczne profilaktyki »

Marek Babik - Zachowanie seksualne uczniów na terenie szkoły. Jak reagować? »

Szymon Grzelak - Program Archipelag Skarbów cz. 1 »

Szymon Grzelak - Program Archipelag Skarbów cz. 2 »

Dyskusja cz.1 »

Dyskusja cz.2 »

Organizatorzy:

- Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld
- Centrum Profilaktyki Problemów Młodzieży „Rubikon”

Adresaci:

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pełnomocnicy ds. profilaktyki w gminach, duszpasterze.

Miejsce:

Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”, ul. Kopernika 26, Kraków.

Opłata konferencyjna:

50 zł (wpłata do końca sierpnia) lub 70 zł (wpłata po 1 września)

Dane do przelewu:

Wydawnictwo Rubikon, ul. Zakrzowiecka 39d, 30-376 Kraków
Nr konta bankowego: 78 1090 2053 0000 0001 0256 9520

Opłata obejmuje:

- materiały konferencyjne
- zaświadczenie o doskonaleniu zawodowym nauczycieli
- książkę Krzysztofa Wojcieszka: "Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki"
- poczęstunek

Zgłoszenia:

Karty zgłoszeniowe prosimy przesłać do dnia 20 września 2010 roku faksem 12 658-49-74 lub na adres:

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld
ul. Ks. Popiełuszki 43; 30-898 Kraków

Jeżeli faktura nie jest wymagana, można przesłać niepodpisaną kartę mailem: konferencja@profilaktykauzaleznien.com.pl

Karta zgłoszeniowa:

Do ściągnięcia tutaj: Karta zgłoszeniowa na konferencję wrześniową w Krakowie. »

Program konferencji:

Znajduje się tutaj: Program konferencji wrześniowej w Krakowie. »

10.00 Powitanie Uczestników przez gospodarzy Konferencji
10.10 W sercu ludzkiej miłości. Etyczne podstawy profilaktyki zintegrowanej i twórczej resocjalizacji (dr Krzysztof Wojcieszek – WSPR „Pedagogium”, Warszawa)
11.00 Zachowania seksualne młodzieży w szkole (dr Marek Babik – „Ignatianum”, Kraków)
11.45 - 12.10 Przerwa
12.15 Model profilaktyki zintegrowanej – nowe podejście do zapobiegania problemom młodzieży (dr Szymon Grzelak – Fundacja Homo Homini im. K. de Foucauld, Kraków)
13.00 Program Archipelag Skarbów jako skuteczne i wszechstronne narzędzie profilaktyki zintegrowanej (dr Szymon Grzelak – Fundacja Homo Homini im. K. de Foucauld, Kraków)
14.30 Zakończenie Konferencji

Cele konferencji:

Patron naukowy:

- upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki zintegrowanej
- zapoznanie szkół z programem profilaktycznym „Archipelag skarbów”
- dostarczenie wiedzy na temat narzędzi skutecznej profilaktyki

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium”, Warszawa

Patron medialny:

Portal: www.swiatwartosci.pl